Zamjene za ponedjeljak, 6.5.

1. sat: 2.d – ne dolazi

4.sat: 2.d – likovna umjetnost – 213, a 2.e u 309

4.sat: 3.a – matematika – 230

5.sat: 1.b – fizika – 315, umjesto 1. sat

5.sat: 2.b – hrvatski jezik – 309

5.sat: 2.f – latinski jezik – 230, umjesto 1. sat

6. sat: 1.e – ide kući

6. i 7. sat: izborna psihologija (3. razredi) – ide kući

7. sat: 2.c – ide kući