_na satu kemije..Gimnazija Maribor, listopad 2019.

Sat kemije u Prvoj gimnaziji Maribor