Zamjene za petak, 22.3.2019.

1. i 2.sat: 1.b – ne dolaze (3.sat ima SRZ)
1.sat: 4.a – ne dolaze
3.sat: 1.a – biologija  – 214
4.sat: 3.d – povijest – 322, umjesto 7. sat, a 2.c ide u 214
5.sat: 2.b – matematika  – 214
6.sat: 1.e – ide kući
7.sat: 3.a – hrvatski jezik  – 312
7.sat: 3.e  – idu kući