Pripreme za državnu maturu, matematika A razina

Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci organizira Pripreme za državnu maturu, matematika A razina.

Ovaj program priprema je besplatan za sve maturante kojima su studiji Tehničkog fakulteta prvi ili drugi izbor.

Više detalja o samom programu možete pronaći na mrežnoj i facebook stranici:

http://www.riteh.uniri.hr/novosti/pripreme-za-drzavnu-maturu/

https://www.facebook.com/206613789358010/photos/a.206616572691065/2388304544522246/?type=3&theater