Odluka o izboru kandidata

Na temelju odredbe članka 114. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17) te odredbe članka 11. Pravilnika o radu I. gimnazije od 28. siječnja 2015. godine, nakon provedenog natječajnog postupka, a uz prethodnu suglasnost Školskog odbora I. gimnazije danu na sjednici održanoj 4. ožujka 2019. godine, ravnateljica I. gimnazije donosi sljedeću

 

ODLUKU

o izboru kandidata za radna mjesta nastavnika/ce filozofije i etike, geografije, hrvatskog jezika

 

I.

Nakon provedenog javnog natječaja za gore navedena radna mjesta objavljena na internetskoj stranici I. gimnazije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izabrani su kandidati:

 

– nastavnik filozofije i etike dr.sc. Alen Sućeska

 

-nastavnica geografije Ika Pauk

 

-nastavnica hrvatskog jezika Kristina Kocijan

 

II.

S imenovanim radnicima sklopit će se Ugovor o radu.

 

III.

Ova će se Odluka objaviti na na internetskoj stranici I. gimnazije.

 

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

 

 

                                                                                                    Ravnateljica

Dunja Marušić Brezetić, prof.