Zamjene za ponedjeljak, 18.3.2019.

1. sat: 4.b – ne dolazi

4.sat: 4.d– kemija – 310

5.sat: 2.e– matematika – 309

6.sat: 2.c– glazbena umjetnost – 211, a izborna biologija (prof. Babić) u 213

7. sat: 2.d – ide kući