Tjedan nacionalnih manjina u I. gimnaziji

 

U tjednu od 18. do 22. veljače 2019. godine obilježili smo Tjedan nacionalnih manjina u I. gimnaziji. Učenici su uz pomoć profesora izrađivali plakate na temu doprinosa nacionalnih manjina hrvatskoj znanosti, umjetnosti i sportu, ali i na temu pojedinih nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

U srijedu, 20. veljače, u kinodvorani škole održano je predstavljanje učeničkih plakata, kao i predavanje gospodina Tonija Marušića koji nas je upoznao s romskom nacionalnom manjinom. Ovim su obilježavanjem učenici I. gimnazije dobili priliku ne samo saznati više o nacionalnim manjina u Republici Hrvatskoj, već i predstaviti nacionalnu manjinu kojoj i sami pripadaju.