Zamjene za srijedu, 6.3.2019.

Zamjene za srijedu, 6.3.2019.

2.c ne dolazi na 1. sat, a engleski jezik ima 3. sat u 315

1.sat: 1.a – ne dolaze

3.sat: 2.f – povijest – 323

4.sat: 3.c – engleski jezik – 318; 2.a ide u 221

5.sat: 1.c – povijest – 322; 3.e ide u 221

5.sat: 2.d – likovna umjetnost – 213

6.sat: 1.a – fizika – 214

6.sat: 2.e – idu kući

7.sat: 2.b – idu kući

7.sat: 3.b – idu kući