Zamjene za utorak, 26.2.2019.

Zamjene za utorak, 26.2.2019.

1. sat: 3.b – ne dolazi

1. sat: 3.d – ne dolazi

1. sat: 4.a – ne dolazi

3. sat: 2.e – biologija – 318

3. sat: 4.b – matematika – 309

3. sat: 3.e – kemija – 320, umjesto 7. sat

3. sat: 4.e – matematika – 216

4. sat: 1.b – informatika (svi) – inf.

4. sat: 4.c – povijest – 323, a 2.e u 320

5. sat: 2.d – fizika – 320

5. sat: 4.a – filozofija – 318

5. sat: 1.c – informatika (svi) – inf.

6. sat: 4.d – dio razreda francuski jezik (prof. Banožić) – 309

6. sat: 4.c – filozofija – 209 (promjena učionice)

6. sat: izborna 2. razred (prof. Gamilec)- ide kući

6. sat: izborna 2. razred (prof. Kovač)- ide kući

6. sat: izborna 2. razred (prof. Opatić)- ide kući

6. sat: 3.a/3.d – etika – 209 (promjena učionice)

7. sat: 1.e – ide kući