Zamjene za petak, 22.2.2019.

Zamjene za petak, 22.2.2019.

1. sat: 3.a – ne dolazi

5. sat: 3.c – fizika – 217

6. sat: 1.b – SRZ – 317, umjesto 1. sat

7. sat: 2.b – ide kući