Zamjene za srijeda, 20.2.2019.

Zamjene za srijedu, 20.2.2019.

1. sat: 3.c – ne dolazi

2. sat: 1.b – hrvatski jezik – 318, umjesto 7.sat

2. sat: 1.e – fizika – 208

3. sat: 2.d – povijest – 323, a 2.c u 315

3. sat: 4.a – glazbena umjetnost – 211, a 1.d u 318

4. sat: 3.d – hrvatski jezik – 312

5. sat: 4.d – matematika – 213

5. sat: 1.a – latinski jezik – 213, umjesto 1. sat

5. sat: 3.c – povijest – 322, a 3.e u 318

6. sat: 3.e – matematika – 318, umjesto 7. sat

6. sat: 4.e – ide kući

7. sat: 2.c – ide kući