Predstavljanje ponuda – ponuda 2/2019.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  na javnom otvaranju ponuda pristiglih u okviru definiranog roka dostave, održano dana 14. veljače 2019., odabralo je ponude sljedećih agencija:

a) Licitar
b) Alga Travel

Pozivaju se navedeni davatelji usluga da dana 22. veljače 2019. godine u 18 sati u kinodvorani škole na roditeljskom sastanku predstave svoje ponude roditeljima.