Zamjene za petak, 15.2.2019.

Zamjene za petak, 15. 2. 2019.

1.sat: 4.b – ne dolazi

2.sat: 4.e – matematika – 216

3.sat: 1.a – hrvatski j. – 310

4.sat: 3.d – povijest – 322 – umjesto 7.sat

4.sat: 2.c – ide u 214

5.sat: 1.a – fizika – 208

6. i 7.sat: 4. razredi -izborna filozofija- idu kući

7. sat: 1.e – ide kući