Zamjene za četvrtak, 31.1.2019.

Zamjene za četvrtak, 31.1.2019.:

3. sat: 3.d – biologija – 314

4. sat: 3.d – kemija – 314

6. sat: 4.c – dio razreda njemački jezik u 310, a dio ide kući (francuski jezik)

7. sat: 3.c – ide kući