Zamjene za srijedu, 30.1.2019.

Zamjene za srijedu, 30.1.2019.:

2. sat: 1.a – povijest – 322, a 4.d u 217

3. sat: 2.b – informatika – informatička učionica

4. sat: 1.b – hrvatski jezik – 217, umjesto 7. sat

6. sat: 3.d – ide kući

7. sat: 2.b – ide kući