Zamjene za utorak, 22. 1. 2019.

Zamjene za utorak, 22. 1. 2019.

1. sat: 2.a – ne dolazi

1. sat: 1.c – ne dolazi

2. sat: 1.d – engleski jezik – 216

2. sat: 2.b – ne dolazi (učenici koji uče francuski jezik kod prof. Rebrović dolaze na 1. sat)

2. sat: 4.c – geografija- 310, umjesto 7. sata, a 1.c u 221

3. sat: 1.e – geografija- 309, a 4.b u 322

3. sat: 3.c – sociologija- 228, a 1.b u 216

3. sat: 4.e – fizika – 211, umjesto 1. sat

4. sat: 4.a – matematika – 221

4. sat: 3.e – hrvatski jezik – 322

5. sat: 3.c – kemija – 221

5. sat: 2.e – latinski jezik – 216

7. sat: 4.d – ide doma

7. sat: 3.b – ide doma