Zamjene za petak 21.12.2018.

Zamjene za petak 21.12.2018.

1.sat: 2.c – ne dolaze

1.sat: 2.e – ne dolaze

1.sat: 2.f – ne dolaze

1.sat: 3.a – ne dolaze

2.sat: 1.c – radionica – 222

2.sat: 1.d – radionica -222

3.sat: 2.e – engleski – 320

4.sat: 1.b – radionica – 320

5.sat: 2.c – njemački – 317

5.sat: 3.c – logika – 217

Zamjena učionica

1.sat: 4.b – 216

2.sat: 3.b – 320

2.sat: 4.e – 216

3.sat: 4.a (E) – 211

5.sat: 1.b (E) – proj

6. i 7.sat: izborna fil – proj

6. i 7. sat: izborna bio – 211