Predstavljanje ponuda – ponuda 16/2018.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  na javnom otvaranju ponuda pristiglih u okviru definiranog roka dostave, održano dana 13. prosinca 2018., odabralo je ponude sljedećih agencija:

a) BTRAVEL

b) Svijet putovanja

c) Licitar travel

d) Autoturist-Park

Pozivaju se navedeni davatelji usluga da dana 23. 1. 2019. godine u 17. 30, sati u kinodvorani na roditeljskom sastanku predstave svoje ponude roditeljima.