Zamjene za utorak 11.12.2018.

Zamjene za utorak 11.12.2018.

1. sat: 2.a – ne dolaze

2. sat: 4.c. – geografija – 310

2. sat: 1.c – latinski jezik – 221

3. sat: 2.c – radionica – 221

4. sat: 2.e – povijest – 323

4.sat: 4.a – matematika – 221

5. sat: 1.e – latinski jezik – 221

5. sat: 4.b – engleski jezik – 323

6. sat: 4.b. – fizika – 208