Zamjene za utorak 4.12.2018.

Zamjene za utorak 4.12.2018.

2.sat: 2.f – ne dolaze

3.sat: 2.a – radionica – 214

4.sat: 1.a – radionica – 214

5.sat: 2.f – kemija – 2018

7.sat: 3.c – idu kući