Zamjene za četvrtak 29.11.2018.

Zamjene za četvrtak 29.11.2018.

1.sat: 3.a – ne dolaze

4.sat: 3.c – matematika – 217

6. sat: 3.b/3.e – etika – 318

7. sat: 4.d – filozofija – 214