Predstavljanje ponuda – ponuda 15/2018.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  na javnom otvaranju ponuda pristiglih u okviru definiranog roka dostave, održano dana 22. studenog 2018., odabralo je ponude sljedećih agencija:

a) BTRAVEL

b) Spektar putovanja

c) Speranza

 

Pozivaju se navedeni davatelji usluga da dana 27.11.2018. godine u 17,30 sati u kinodvorani na roditeljskom sastanku predstave svoje ponude roditeljima.