Zamjene za petak 12.10.2018.

Zamjene za petak 12.10.2018.

1.sat: 1.b – ne dolaze

1.i 2.sat: 2.e – ne dolaze

1.sat: 2.f – ne dolaze

2.i 3. sat- 1.b (INF) – ne dolaze

2.sat: 1.c – dio NN – 317

3.sat: 2.e – engleski – 320

4.sat: 1.b – likovni – 213

4.sat: 1.d – engleski – 317

4.sat: 3.a – geografija – 228

5.sat: 1.a – geografija – 309

5.sat: 2.c – hrvatski – 317

5.sat: 3.d – logika – 230

Sva nastava umjesto u kinodvorani održat će se u učionici 211.