Zamjene za srijedu 10.10.2018.

Zamjene za srijedu 10.10.2018.

2. sat: 2.d – fizika – 214

3. sat: 2.c – povijest – 323

4.sat: 2.a – matematika – 318

6.sat: 2.f – matematika – 323

7.sat: 2.e – idu kući