Zamjene učionica 12. 6. 2018.

 1. 6. 2018., utorak

Matura se piše u 320, 318, 317, 315 i 314

Umjesto 314

 1. sat: 3.c – 312
 2. sat: 3.e – 312
 3. sat: 3.e – 312
 4. sat: 1.c – 209
 5. sat: 1.c – 209
 6. sat: 1.b – 209

Umjesto 315

 1. sat: 1.e – 309
 2. sat: 1.b/1.f – 310
 3. sat: 2.a – 309
 4. sat: 3.a – 214
 5. sat: 3.c – 211

Umjesto 317

 1. sat: 2.c – 322
 2. sat: 1.b/1.f – 322
 3. sat: 2.b – 322
 4. sat: 3.e – 222
 5. sat: 1. d – 221
 6. sat: 3.a – 221
 7. sat: 3.a – 221

Umjesto 318

 1. sat: 1.b/1.f – 323
 2. sat: 1.b – 323
 3. sat: 2.e – 323
 4. sat: 3.b – 221
 5. sat: 3.d – 230
 6. sat: 2.a – 230

Umjesto 320

3. sat: 2.c/2.b – 217

4. sat: 3.c – 221

 1. sat: 2.d – 228
 2. sat: 1.d – 213