Zamjene za srijedu 23.5.2018.

1.sat: 2.c – ne dolaze

2.sat: 1.c – fizika – 208

4.sat: 2.a – kemija – 222

5.sat: 1.d – kemija – 221

6.sat: 1.b – povijest – 322

7.sat: 1.b – idu kući