Zamjene za srijedu 25.4.2018.

Zamjene za srijedu 25.4.2018.

1.sat: 1.a – ne dolaze

3.sat: 1.e – informatika

3.sat: 3.d – biologija – 230

4.sat: 1.e – likovni – 213

4.sat: 3.e – engleski – 312

5.sat: 1.c -idu kući

5.sat: 3.a – SRZ – 312

6.sat: 3.a – idu kući

7. sat: 3.b – idu kući