Zamjene za petak 20.4.2018.

Zamjene za petak 20.4.2018.

1.sat: 1.b – ne dolaze

1.sat: 2.c – geografija – 310

1.i 2. sat: 2.b – ne dolaze

1.i 2. sat: 3.r (ŠPA) – ne dolaze

2.sat: 4.b – fizika – 309

3.sat: 4.b – matematika – 216

3.sat: 4.c – fizika – 309

4.sat: 2.b – fizika – 309

4.sat: 3.c – biologija – 314

5.sat: 2.c – geografija – 314

6.sat: 2.c – idu kući

7.sat: 4.b – idu kući