Zamjene za četvrtak 19.4.2018.

1.sat: 1. e – ne dolaze

2.sat: 1.f – ne dolaze

3.sat: 1. e – povijest – 309

4.sat: 1.c – hrvatski – 230

6.sat: 1. e – idu kući