Zamjene za utorak 17.4.2018.

Zamjene za utorak 17.4.2018.

1.sat: 2.e – ne dolaze

2.sat: 1.d – povijest – 309

2.sat: 2.d – hrvatski – 213

3.sat: 1.e – matematika – 309

3.sat: 3.a – fizika – 213

4.sat: 1.f – latinski – 309

4.sat: 3.d – radionica – 312

4.sat: 4.c – engleski – 213

5.sat: 1.a – fizika – 312

5.sat: 4.b – kemija – 309

6.sat: 1.e – idu kući