Zamjene za petak 13.4.2018.

1.sat: 1.b – ne dolaze

1.i 2.sat: 2.b – ne dolaze

2.sat: 4.a – ne dolaze

2.sat: 4.b – fizika – 309

3.sat: 4.c – fizika – 208

4.sat: 3.c – engleski – 314

5.sat: 2.c – geografija – 314

6.sat: 2.c – idu kući

6.sat: 3.e – fizika – 315

7.sat: 2.d – idu kući

7.sat: 4.b – idu kući

7.sat: 4.d – idu kući