Korištenje sportske dvorane tijekom proljetnih praznika

Dragi učenici,

obavještavamo vas kako je za vrijeme proljetnih praznika školska sportska dvorana dostupna za korištenje učenicima I. gimnazije 29. i 30. 3. te 3. i 4. 4. 2018. od 9 do 12 sati

Učenici koji koriste dvoranu, obavezni su se javiti na portu škole.