Zamjene za petak 16.3.2018.

Zamjene za petak 16.3.2018.

1.sat: 1.e – ne dolaze

1. sat: 4.a/4.b (E) – ne dolaze

1.i 2.sat: 3.r (INF) – ne dolaze

2.sat: 2.c – ne dolaze

2.sat: 4.c – vjeronauk – Proj

3.sat: 1.d – fizika – 208

4.sat: 4.a – hrvatski – 216

5.sat: 1.a – njemački – 230

5.sat: 4.a – kemija – 228

6. i 7. sat:1.c – idu kući

7.sat: 1.d – idu kući