Zamjene za srijedu 14.3.2018.

Zamjene za srijedu 14.3.2018.

1.sat: 1.a – ne dolaze

1.i 2.sat: 1.f – ne dolaze

1.i 2.sat: 4.r (prof. Šašić Smojver) – ne dolaze

3.sat: 1.e – hrvatski – 230

5.sat: 1.c – tzk – tzk1