Predstavljanje ponuda – ponuda 9/2018

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za 3.b i 3.e  razred, na javnom otvaranju ponuda pristiglih u okviru definiranog roka dostave, održano dana 8. ožujka 2018., odabralo je ponude sljedećih agencija:

  1. BTravel
  2. Alga
  3. Spektar

Pozivaju se navedeni davatelji usluga da dana 13.3.2018 godine u 17,00 sati u kinodvorani na roditeljskom sastanku predstave svoje ponude roditeljima.