Zamjene za četvrtak 8.3.2018.

Zamjene za četvrtak 8.3.2018.

1.sat: 1.c – ne dolaze

1.sat: 4.e – ne dolaze

2.sat: 1.a – ne dolaze

2.sat: 1.e – SRZ – 221

3.sat: 2.b – SRZ – 221

3.sat: 3.a – SRZ – 209

4.sat: 1.b – glazbeni – 211

4.sat: 2.e – SRZ – 221

4.sat: 3.e – geografija – 209

5.sat: 1.d – etika – kd

5.sat: 3.a – SRZ – 318

5.sat: 4.c – geografija – 221

6.sat: 1.b – fizika – 318

6.sat: 1.c – SRZ – 209

7.sat: 2.c – idu kući