Zamjene za petak 2.3.2018.

1.i 2.sat: 2.b – ne dolaze

1.i 2.sat: 3.r – izborna – prof. Babić – ne dolaze

1.sat: 4.a/4.b – ne dolaze

1.sat: 4.c (NN) – ne dolaze

2.sat: 4.a – ne dolaze

2.sat: 4.c – povijest -211

3.sat: 1.c – biologija – 216

3.sat: 1.e – hrvatski – 314

4.sat: 4.e – povijest – 214

5.sat: 2.c – geografija – 314

5.sat: 3.c – sociologija – 228

5.sat: 4.a – matematika – 211

6.sat: 3.b – biologija – 221

6.sat: 3.e – fizika – 315

6.sat: 4.b – engleski – 222

6. i 7. sat: 2.c – idu kući

7.sat: 1.a – idu kući

7.sat: 4.c – idu kući

7.sat: 4.d – idu kući