Zamjene za srijedu 28.2.2018.

Zamjene za srijedu 28.2.2018.
1.sat: 2.c – ne dolaze
1.sat: 3.e – ne dolaze
2.sat: 1.b – hrvatski – 314
2.sat: 3.c – povijest – 314
3.sat: 3.a – kemija – 222
3.sat: 3.c – geografija – 314
4.sat: 2.a – istraživanje – 222
4.sat: 2.c – fizika – 314
4.sat: 3.c – etika – 230