Dodjela ECCL diploma

Profesorica Snježana Pavlić Šepat dodijelila je diplome učenicima koji su sudjelovali u testiranju u okviru European Common Framework for Classical Languages na razini Vestibulum za latinski jezik. ECCL (European Certificate for Classics) međunarodno je natjecanje u poznavanju latinskoga jezika i rimske kulture koje se provodi istovremeno u svim zemljama Europske Unije, u 25 europskih zemalja, pod pokroviteljskom Vijeća Europe.

Dobitnici diploma su:
ZLATO :  Marta Petračić (3.a)
SREBRO : Ana Špišić (3.d)
                    Iva Brbot (3.d)
                    Klara Borda (3.d)
                    Ana Čala (3.a)
                    Tea Pintar (3.a)
                    Antea Posavec (3.d)
                    Gabriela Bošnjaković (3.a)
                    Marija Vešnik (3.a)
BRONCA :   Marija Marković (3.d)
                      Tanja Stjepanović (3.d)
                       Maria Benšak (3.d)
                      Jakov Draganić (3.a)
Čestitiamo učenicima i mentorici!