Županijsko natjecanje iz filozofije i logike

Učenici pozvani na županijsko natjecanje iz filozofije:

Josip Majsec (4.a) pod mentorstvom profesorice Marine Vitković; Bartul Bulić (4.b), Ema Duljković (4.b) i Mihael Pintarić (4.b) pod mentorstvom profesora Alena Sućeske.

Učenici pozvani na županijsko natjecanje iz logike:

Marta Protrka (3.d), Andrea Kosier (4.b), Ivan Petar Draškić (4.e), Dražen Bičanić (4.e), Luka Cipar (4.b), Tea Pintar (3.a), David Ivušić (3.d), Gabriela Čamić (3.d), Karlo Sokol (3.a) pod mentorstvom profesora Alena Sućeske.

Čestitke učenicima i mentorima!