Predstavljanje ponuda – ponuda 1/2018.

OBAVIJEST O ODABRANIM PONUDAMA I POZIV NA PREDSTAVLJANJE PONUDA

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju izvanučioničke nastave za 3.a, 3.c i 3.d razred, na javnom otvaranju ponuda pristiglih u okviru definiranog roka dostave, održano dana 2. veljače 2018., odabralo je ponude sljedećih agencija:

  1. BTravel
  2. Happy Travel
  3. Speranza

Pozivaju se navedeni davatelji usluga da dana 07.2.2018 godine u 18,00 sati na roditeljskom sastanku predstave svoje ponude roditeljima. Predviđeno trajanje prezentacije je 10 minuta.