Korištenje sportske dvorane

Dragi učenici,

obavještavamo vas kako je za vrijeme zimskih praznika školska sportska dvorana dostupna za korištenje učenicima I. gimnazije svakim radnim danom od 9.00 do 12.00, osim u periodu od 3. do. 5. siječnja 2018.

Učenici koji koriste dvoranu, obavezni su se javiti na portu škole.