Zamjene za petak 15.12.2017.

1.sat: 4.c – fizika – 211

3.sat: 3.cd – ne dolaze

5.sat: 1.c – engleski – 320

6.sat: 3.b – biologija – 222

7.sat: 4.e – idu kući