Zamjene za utorak 12.12.2017.

1.sat: 1.d – ne dolaze

1.sat: 2.c – ne dolaze

2.sat: 2.e – njemački – 310

2.sat: 3.d – hrvatski – 230

3.sat: 1.c – kemija – 310

3.sat: 2.e – tzk – tzk1

4.sat: 2.d – hrvatski – 310

4.sat: 3.a – biologija – 222

5.sat: 3.c – fizika – 216