Zamjene za četvrtak 30.11.2017.

Zamjene za četvrtak 30.11.2017.

1.sat: 1.c – ne dolaze

2.sat: 2.b – hrvatski – 222

3.sat: 1.d – informatika – 309

3.sat: 2.c – engleski – kd

4.sat: 4.a – filozofija – kd

6.sat: 4.c – idu kući