Zamjene za srijedu 29.11.2017.

Zamjene za srijedu 29.11.2017.

1.sat: 2.b – ne dolaze

1.sat: 4.e – ne dolaze

2.sat: 4.c – kemija – 217

3.sat: 1.b – informatika

4.sat: 2.c – povijest – 211

4.sat: 2.d – tzk – tzk1

5. sat: 1.f – engleski – 211

6. sat: 1.b – idu kući