Zamjene za utorak 28.11.2017.

Zamjene za utorak 28.11.2017.

1.sat: 1.d – ne dolaze

2.sat: 2.e – njemački – 310

3.sat: 1.c – kemija – 310

4.sat: 2.d – hrvatski – 314

5.sat: 2.a – fizika – 216

8. sat: talijanski fakultativni, umjesto petka