Zamjene za petak 17.11.2017.

Zamjene za petak 17.11.2017.

3.sat: 3.a – engleski – 315

4.sat: 1.a – matematika – 221

5.sat: 3.a – matematika – 211

7.sat: 1.c – idu kući

6. i 7. sat: 2.razred – izborna kemija – idu kući