ZAMJENE ZA SRIJEDU, 15. 11. 2017.

ZAMJENE ZA SRIJEDU, 15. 11. 2017.

2.sat: 4.e – engleski – 323

3.sat: 1.a – latinski – 221

4.sat: 4.a – fizika -323

4.sat: 4.b – povijest – 221

5.sat: 1.c – biologija – 323

5.sat: 4.e – hrvatski – 230

6.sat: 3.b – vjeronauk – 323

6.sat: 4.b – idu kući

7.sat: 1.a – idu kući

  1. sat: 4.c – idu kući