Zamjene za 7.11.2017.

Zamjene za utorak 7.11.2017.

1.sat i 2.sat – 4.c – ne dolaze

1.sat: 4.b – ne dolaze

2.sat: 2.a – fizika – 208

5.sat: 1.b – geografija – 322

7.sat: 2.d – idu kući